English
Rydym wedi gwneud gwelliannau i'r ffordd y mae rhoddwyr yn gallu chwilio am glinigau a bwcio apwyntiadau.

Cynghorir darpar roddwyr sydd ag anghenion ychwanegol i ofyn am gyngor cyn trefnu apwyntiad i roi gwaed, i weld sut y gellir ateb eu hanghenion.


I ddechrau, byddwch yn cael eich cyflwyno gyda phob clinig o fewn 15 milltir i'ch lleoliad chwilio. Gallwch wedyn hidlo'r canlyniadau i gulhau neu ehangu’r chwiliad. Yna, gallwch ddewis dyddiadau clinigau sydd wedi’u cadarnhau ym mhob lleoliad. Gallwch wneud apwyntiad yn uniongyrchol mewn clinigau sy’n cynnig apwyntiadau, drwy ddewis o’r slotiau sydd ar gael.

Os fyddwch chi eisiau help yn ystod y broses, symudwch eich cyrchwr neu pwyswch ar y botwm.

Y gwelliannau hyn yw cam cyntaf y prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw adborth ynghylch y gwelliannau hyn neu awgrymiadau ar gyfer datblygu’r prosiect yn y dyfodol, yna rhowch wybod i ni.

Côd Post / Dinas / Tref

Cod post neu Leoliad