English

Rydych chi wedi dewis...

Sesiwn: Bridgend (Field Hospital)

Cyfeiriad:  
Gwesty Heronston
Ffordd Ewenny
Penybont

CF35 5AW


Dyddiad: Gwe 07 Aws 2020

Amser: 10:00 - 12:30 & 14:00 - 17:30

Teip: Apwyntiad yn unig

Methu dod o hyd i apwyntiad addas? Dyddiadau ychwanegol yn y lleoliad hwn yw:-

Llun 10 Aws 2020
Maw 11 Aws 2020
Mer 19 Aws 2020
Iau 20 Aws 2020
Gwe 21 Aws 2020

Teithio mewn car i Ysbyty Maes Pen-y-bont ar Ogwr? Cliciwch yma i wylio fideo byr.Mae apwyntiadau ar gyfer y clinig hwn wedi cael eu cadw nôl dros dro tan 09/08/3020 00:00:05. Ymwelwch â’r dudalen hon eto, neu ffoniwch ein canolfan gyswllt (0800 25 22 66) ar ôl 09/08/3020 00:00:05 i drefnu apwyntiad.