English

Hidlwch eich canlyniadau yn ôl...

Dyddiad
From: I
Pellter (milltir)
Cynghorir darpar roddwyr sydd ag anghenion ychwanegol i ofyn am gyngor cyn trefnu apwyntiad i roi gwaed, i weld sut y gellir ateb eu hanghenion.

Os ydych chi angen help i ddod o hyd i glinig, ffoniwch 0800 252266.

Mae'n rhaid i chi aros am 2 diwrnod ar ôl cael eich brechiad Covid-19 cyn rhoi gwaed.

Os nad ydych chi'n gallu dod o hyd i sesiwn yn agos atoch chi, gwiriwch eto cyn bo hir. Mae ein rhaglen gasglu yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd oherwydd y pandemig hwn. Mae sesiynau newydd yn cael eu cadarnhau ar hyn o bryd.
1Llandudno Apwyntiad yn unig0.6 milltiroedd
2Llandudno Junction Apwyntiad yn unig2.96 milltiroedd
3Abergele Apwyntiad yn unig10.44 milltiroedd